ƏSAS MÖVZU


Sosial-iqtisadi və tarixi-mədəni əlaqələrin strateji prioritetləri

  • Sosiomədəni sahədə əlaqələrin inkişaf prioritetləri (fəlsəfə, sosiologiya, sosial iş, mədəniyyət, sosial tərəfdaşlıq, insan haquqları, həmkarlar ittifaqları və gender problemləri)
  • Təhsil və humanitar elmlərin aktual problemləri (təhsil, pedaqogika, metodika, dil, ədəbiyyat, tarix və s.)
  • Elmlərin inkişafının iqtisadiyyat və idarəetmə aspektləri (iqtisadiyyat, idarəetmə, turizm, məşğulluq)
  • İKT-nin cəmiyyətə inteqrasiyası (İKT, ETT(Elmi texniki tərəqqi), informasiya təhlükəsziliyi, kompüter elmləri)

Qeyd: Qarabağı əhatə edən tədqiqatların olması arzu olunandır.

Image