TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ


FƏXRİ SƏDRLƏR

Prof. Dr. Hüseyn QARAŞOV (Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının Rektoru)
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ (Manisa Celal Bayar Universitetinin Rektoru)

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Prof. Dr. Fəhrad MÖHBALIYEV (Tədris və Elmi İşlər üzrə Prorektor)
Dos. Hicran MİRZƏYEVA (Maliyyə - İqtisad fakültəsinin dekanı)
Sədaqət MƏMMƏDOVA (Sosial İş fakültəsinin dekanı)
Prof. Dr. Vilayət İSMAYILOV (İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının müdiri)
Dos. Zeynəddin ŞABANOV (HİH və sosial fənlər kafedrasının müdiri)
Dos. Nurəngiz MİKAYILOVA (Maliyyə və mühasibat uçotu kafedrasının müdiri)
Tex.ü.f.d. Niyar UMAROVA (Riyaziyyat və İnormasiya texnologiyaları kafedrasının müdiri)
Siy.e.ü.f.d. Orxan VƏLİYEV (HİH və sosial fənlər kafedrasının müəllimi)
Riy.ü.f.d. Firanə MƏMMƏDOVA (Magistratura, qiyabi və əlavə təhsil şöbəsinin müdiri)

ELMİ HEYƏT
Prof. Dr. Fəhrad MÖHBALIYEV
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)
Prof.Dr.Cüneyit Yenal KESBİÇ
(Manisa Celal Bayar Universiteti )
Prof. Dr. Vilayət İSMAYILOV
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)
Prof.Dr. Ali ASKER
(Karabük Universiteti)
Prof. Dr. Vəkil HƏSƏNOV
(Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - UNEC)
Prof.Dr.Yalçın SARIKAYA
(Giresun Universiteti)
Prof. Dr. Rəfail HƏSƏNOV
(Bakı Dövlət Universiteti)
Prof.Dr. Deri Gülenaz SELCUK
(Manisa Celal Bayar Universiteti)
Prof.Dr. Tərlan ABDULLAYEV
(Odlar Yurdu Universiteti)
Prof.Dr.Tuncar ÖZDİL
(Manisa Celal Bayar Universiteti)
Prof.Dr.Qənimət SƏFƏROV
(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Prof.Dr.Melih ÖZÇALIK
(Manisa Celal Bayar Universiteti)
Doç. Dr. Ülviyye SANILI AYDIN
(Manisa Celal Bayar Universiteti)
Dos. Hicran MİRZƏYEVA
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)
Dos. Sevda SƏRDAROVA
(Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - UNEC)
Dos. Raziyyə MANİYEVA
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)
Doç. Dr. Alpay Bizbirlik
(Manisa Celal Bayar Universiteti)
Dos. Zeynəddin ŞABANOV
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)
Dr. Ahmet Nazmi ÜSTE
(Dokuz Eylül Universitesi)
B.m.u.f.d. Eşqin TANRİVERDİ
(Sos Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyası)
Dos. Nurəngiz MİKAYILOVA
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)
Dos. Ramil ƏLİYEV
(Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu - AMEA)
Dos. Ələsgər ƏLİYEV
(Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti)
Dos. Əsgər ƏLİYEV
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)
Dos. Zakir ƏLİZADƏ
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)
Tex.ü.f.d. Niyar UMAROVA
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)
Siy.e.ü.f.d. Orxan VƏLİYEV
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)
Riy.ü.f.d. Firanə MƏMMƏDOVA
(Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası)