ANA KONU

Sosyo-ekonomik ve tarihsel-kültürel ilişkilerin stratejik öncelikleri

  • Sosyo-kültürel alanda ilişkilerin gelişim öncelikleri (felsefe, sosyoloji, sosyal çalışma, kültür, sosyal ortaklık, insan hakları, sendikalar ve gender sorunları).
  • Eğitim ve beşeri bilimlerin güncel sorunları (eğitim, pedagoji, metodoloji, dil, edebiyyat, tarih ve s.).
  • Bilimlerin gelişiminin ekonomik ve yönetimsel yönleri (ekonomi, yönetim, turizm, istihdam)
  • Bilgi-iletişim teknolojilerinin topluma entegrasyonu (bilgi-iletişim teknolojileri, bilimsel-teknisel gelişim, bilgi güvenliği, bilgisayar bilimleri)

ÖNEMLİ DUYURU:. Karabağ'ı kapsayan araştırmaların olması arzu edilir.

Image