Konferans makalelerini derleme kuralları


 • Konferans makaleleri Azerice, Türkçe ve İngilizce dillerinde tam metin olarak kabul edilmektedir. Makaleler Word formatında (doc.) ve aşağıdaki kurallara uygun 3000 - 4000 söz olarak hazırlanmalıdır. Tablo, grafik, şekil ve diyagram gibi eklemeler de sayfa sayılarına dahildir. Raporlar bu e-postaya gönderilmelidir: [email protected]
 • Makalenin başlığı 8 kelimeyi geçmemeli ve makalenin başlığı İngilizce özetten önce İngilizce olarak verilmelidir. Özet 150-200 kelime arasında olmalı ve hem makalenin yazıldığı dilde hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Özetten sonra makalenin dilinde ve İngilizce olarak 5 adet anahtar kelime yazılmalıdır
Sayfa düzeni
 • Sayfa kenar boşlukları Sol: 2,5sm Sağ: 2sm Üst: 2.5sm Alt: 2sm
 • Paragraf: 1,00 sm
 • Satır aralığı: 1,0 pn
Yazı tipi ve boyutu
 • Ana başlık:Times New Roman, 11 yazı tipi, kalın, BÜYÜK HARFLE
 • İngilizce başlık:Times New Roman, 10 yazı tipi, kalın, Baş Harfler Büyük
 • Alt başlıklar:Times New Roman, 11 yazı tipi, kalın, Baş Harfler Büyük
 • Edebiyat başlığı:Times New Roman, 11 yazı tipi, kalın, BÜYÜK HARFLE
 • Özet başlıkları:Times New Roman, 10 yazı tipi, kalın
 • Özet metinleri:Times New Roman, 10 yazı tipi
 • Anahtar kelimeler:Times New Roman, 10 yazı tipi italik
 • Esas metin:Times New Roman, 11 yazı tipi
 • Tablolar, grafikler vb.:Times New Roman, 10 yazı tipi
 • Edebiyat listesi:Times New Roman, 11 yazı tipi

Alt başlıklar numaralandırılmalıdır. Giriş, sonuçlar ve literatür numaralandırılmaz.

Ana başlıktan sonraki ilk satırda sağ tarafa "bilimsel derece, ad, soyad", ayrı bir satıra ise ortak yazarların adları yazılmalıdır. İş bilgileri ve e-posta adresleri dipnotlarda verilecektir (Dipnotlar: Times New Roman, 10 punto). UOT (JEL) kodları, anahtar kelimelerin altında sol tarafta gösterilir - İtalyanca, 10 yazı tipi.

Referans Yöntemi Metindeki parantezler (soyadı, yıl: sayfa numarası). İkiden fazla yazarlı kaynaklara atıfta bulunulurken, ilk yazarın soyadıyla birlikte "ve diğerleri" ibaresi verilmelidir. İnternet kaynaklarına referansta tüm adres satırları parantez içinde gösterilmez, yazarı bilinmiyorsa kullanılan kurumun adı yazılır, literatürde internet adres satırı belirtilir.
Misal: 1. Sendika, işçilerin çalışma ve dinlenme haklarını ihlal etmekten suçlu bulunanlar hakkında kanuna uygun olarak yetkileri dahilinde tedbirler alır (Mehbaliyev, 2012: 15). 2. Yönetim süreçlerinin yönetim organları ile etkileşimi, bu süreçlere sistematik bir yaklaşım gerektirir (Mahmudov ve diğerleri, 2012: 175)
Resimler, haritalar, tablolar ve diyagramlar Makalede kullanılan resim, harita, tablo ve diyagramlar metin içinde sunulmalı ve her resim, harita, tablo ve diyagram numaralandırılmalıdır. Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır.

Image

Edebiyat listesi
Son olarak, kullanılan literatür alfabetik sıraya göre düzenlenmiş ve numaralandırılmıştır.
Örnekler:

 1. Azərbaycanın statistik göstəriciləri. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2013.
 2. Hacıyev Ş.H., Bayramov Ə.İ. Dünya iqtisadiyyatının tarixi. Bakı: İqtisad Universiteti, 2011.
 3. Huntington, Samuel P, Joan M. Nelson. No easy choice: political participation in developing countries, Harvard University Press, 1976.
 4. Nuriyev Ə.X. Azərbaycanın müasir sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası: formalaşdırılması və reallaşdırılmasının konseptual əsasları / Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafi: problemlər, inkişaf meylləri mövzusunda respublika elmi - praktiki konfransın materialları. Bakı: Avropa, 2011, s. 13-18.
 5. Tokvil Alexis. Amerikada demokrasi, Türk Siyasi İlimler Derneği Yaymları, İstanbul, 1962.
 6. Azərbaycan İqtisadiyyatı: Murad Qurbanov =>